Categorie: executive search

Het venijn van Diversiteit & Inclusie zit in de lange adem!

Volgens Terence Guiamo is één conclusie helder: diversiteit en inclusie, dat heb je niet zomaar geregeld. Daar gaat tijd, veel tijd, overheen. ‘Je kunt niet alleen sturen op diversiteitscijfers. Daar krijg je de organisatie onvoldoende mee in beweging.’ Er is een cultuurverandering nodig, je moet andere inzichten vergaren en draagvlak creëren binnen de organisatie. Dat kost tijd. Totdat er een kritische massa is bereikt, dan zal het proces versnellen.

In dit artikel lees je de belangrijkste lessen.  

Lees ook Zorg voor diversiteit: drie tips voor bestuurders

FINT.nu onderschrijft deze conclusie en kijkt graag mee hóe D&I binnen organisaties te realiseren. We vertellen je graag onze aanpak tijdens een kennismaking met ons. Neem telefonisch contact op of stuur een e-mail naar info@fint.nu.

 

#hr #recruitment #diversiteit #inclusie #wervingselectie #talent #FINT.nu

“Online speeddaten met SER-Topvrouwen”

Op 22 april vond het tweede online speeddaten plaats tussen Topvrouwen in Nederland en een aantal geselecteerde Executive Search bureaus. Het doel van het event is het samenbrengen van Search bureaus en kandidaten uit de SER-Topvrouwen database.

FINT.nu nam als landelijk opererend Executive Searchbureau hier ook aan deel, omdat FINT.nu gelooft in de kracht van diversiteit én ‘feminien leiderschap’ waarbij het draait om de juiste mix van kwaliteiten. Het maakt niet uit of je man of vrouw bent, waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. Verschillen in perspectieven, achtergronden en inzichten van medewerkers vergroten de denkkracht van organisaties en de creativiteit van medewerkers. Wij zien simpelweg iedere dag weer dat een diverse en gezonde mix ervoor zorgt dat een organisatie beter functioneert. FINT.nu is er voor organisaties die met hun tijd meegaan. Die kwaliteit bij benoemingen vooropzetten en samen met ons de doorstroom voor ieder individu naar (sub)topposities mogelijk maken. Onze jarenlange ervaring, ons uitgebreide netwerk, onze unieke biasfree methode, marktanalyse- en datasearchtechniek geven de garantie dat de juiste kandidaat wordt gevonden. Maar bovenal dat iemand wordt verleid om de volgende goede carrièrestap te zetten.

In dit artikel van Talent naar de Top lees je hier ook over.  

FINT.nu werkt graag mee aan het daadwerkelijk realiseren van diversiteit binnen organisaties. We zijn er trots op dat we in 2020 en 2021 reeds fantastische vrouwen op sleutelposities binnen organisaties hebben mogen plaatsen om de juiste en diverse mix van leiderschapskwaliteiten binnen organisaties te bewerkstelligen! Hier zullen wat ons betreft nog vele feminiene leiders gaan volgen. We vertellen graag over onze aanpak tijdens een vrijblijvende kennismaking. Neem telefonisch contact op of stuur een e-mail naar info@fint.nu.

Lees ook ons artikel Bewustwording en het veranderen van sociale structuren lijkt een eerste belangrijke stap naar meer vrouwen in de top van bedrijven.s voor bestuurders

 

#Topvrouwen #hr #recruitment #diversiteit #inclusie #wervingselectie #talent #FINT.nu 

Executive-searchbureau Fint

Durf jij te kijken naar mensen die niet in het ‘geijkte plaatje’ passen?

Binnen de meeste bedrijven begint de zoektocht naar nieuw talent met een zorgvuldig opgesteld functieprofiel. Een profiel waarin veelal het bekende schaap met de vijf of zes poten staat omschreven. Heel ‘verrassend’: geen enkele sollicitant voldoet aan dit ideale functieprofiel, ook de beste kandidaat niet. Het gaat mis door één simpele denkfout: het functieprofiel staat centraal in plaats van de mens.

Onrealistische functieprofielen
Dat het menselijke aspect niet centraal staat is op zich logisch, je moet de kandidaat immers (nog) leren kennen. Maar deze onrealistische functieprofielen zorgen wel voor problemen. Helemaal nu we tijdens de coronapandemie zien dat er in bepaalde sectoren, zoals de zorg, IT en onderwijs, enorme krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan doordat er altijd met een beperkte blik is gekeken. We zijn blijven hangen in het ‘geijkte plaatje’ en hebben geworven op basis van (harde) factoren als opleiding en ervaring in plaats van de mens centraal te zetten. Niemand nam de moeite om iemands potentie te ontdekken, met een enorme scheefgroei tussen banen en werknemers als gevolg.

Verder kijken dan het ‘geijkte plaatje’
Om de arbeidskrapte terug te dringen kunnen bedrijven maar één ding doen: zichzelf uitdagen om verder te kijken dan het ‘geijkte plaatje’. Door de mens in het wervingstraject centraal te stellen, ga je automatisch uit van andere zaken, zoals persoonlijkheid, motivatie en skills. Zoek je iemand die hetzelfde kunstje gaat doen of leg je de focus op andere capaciteiten en potentie? Wat iemand (nog) niet kan, kan geleerd worden; de mens is immers leergierig en flexibel. En dat biedt mogelijkheden. Zoals ook dit onderzoek bevestigt zal een bedrijf namelijk pas echt succesvol worden wanneer het breder durft te kijken en openstaat voor het potentiële ‘human capital’. Want juist als mensen heel verschillend van elkaar zijn, hebben zij een bedrijf veel te bieden. En dan hebben we het natuurlijk niet alleen over de mix man/vrouw, maar ook over culturele diversiteit, inclusie en de juiste (soft) skills en persoonlijkheid.

Anoniem solliciteren
Bij FINT.nu focussen wij ons daarom niet enkel op het vinden van de meest diverse en talentvolle kandidaten, maar geven we allereerst kritisch en out of the box advies over de organisatie, het team, de ‘ideale kandidaat’ en de sollicitatieprocedure. Anoniem solliciteren is bijvoorbeeld een van de middelen waarmee vooroordelen en discriminatie tijdens de werving en selectie kunnen worden teruggedrongen. Bij FINT.nu hanteren we hierbij een bijzondere, beproefde methode waarmee het wervings- en selectieproces ‘biasfree’ (onbevooroordeeld) wordt doorlopen. Hoe? Dat vertellen we je graag tijdens een kennismaking met FINT.nu. Neem telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail naar info@fint.nu.

#hr #recruitment #diversiteit #inclusie #solliciteren #werven #talent #FINT.nu

“Goede vrouwen maken middelmatige mannen overbodig”

Deze prikkelende uitspraak deed Willem Sijthoff vanochtend tijdens de door Jeroen Smit geleide online ontbijtsessie van Talent naar de Top ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag.

In dit artikel van Talent naar de Top lees je ook nog eens dat ‘feminien leiderschap’ draait om de juiste mix van kwaliteiten.  

FINT.nu onderschrijft deze conclusie en werkt graag mee aan het daadwerkelijk realiseren van ‘feminien leiderschap’ binnen organisaties. We zijn er trots op dat we in 2020 en 2021 reeds fantastische vrouwen op sleutelposities binnen organisaties hebben mogen plaatsen om de juiste en diverse mix van leiderschapskwaliteiten binnen organisaties te bewerkstelligen! Hier zullen wat ons betreft nog vele feminiene leiders gaan volgen. We vertellen graag over onze aanpak tijdens een vrijblijvende kennismaking. Neem telefonisch contact op of stuur een e-mail naar info@fint.nu.

Lees ook ons artikel Zorg voor diversiteit: drie tips voor bestuurders

 

#internationalevrouwendag #hr #recruitment #diversiteit #inclusie #wervingselectie #talent #FINT.nu 

Eindejaarsgroet

Net als de pandemie verliep de start van ons bedrijf FINT.nu met ups-and-downs, maar nu, bijna zes maanden later, kunnen we met trots zeggen dat steeds meer organisaties inzien dat een diverse en gezonde mix ervoor zorgt dat hun bedrijf beter functioneert. Vele bedrijven hebben we dan ook al mogen ondersteunen op het gebied van recruitmentadvies, interim-management en executive & management search. En daar zijn we stiekem best enorm trots op, helemaal omdat we beseffen dat dit – zeker nu – niet vanzelfsprekend is. We bedanken onze kandidaten en opdrachtgevers van het afgelopen jaar voor het vertrouwen in ons.

Voor nu wensen we iedereen alvast hele fijne feestdagen toe én dat 2021 in alle opzichten maar een fantastisch en bovenal gezond jaar mag worden.

Namens FINT.nu, Selma Koegler & Melanie Hubers

#topvrouwen #recruitment #biasfree #hr #werving #selectie #diversiteit #eindejaarsgroet