Partners

Melanie Hubers

 

Op diverse terreinen heb ik mij in de loop der jaren inhoudelijk gespecialiseerd, maar mijn kracht zit in het verbinden. Ik ben een verbinder van mens en organisatie. Vanuit mijn expertise als specialist in businessdevelopment zie ik waar een organisatie staat en wat, maar bovenal wie ze nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken. De uitdaging is om hier de juiste mensen voor te vinden om het team te kunnen vormen dat deze doelen gaat realiseren. En in mijn optiek is de juiste persoon daarvoor vaak een vrouw.

Dat is niet omdat ik geloof in het glazen plafond of omdat ik genderdiversiteit zie als een daad van corporate social responsibility, maar omdat ik simpelweg iedere dag zie dat een gezonde mix in de top ervoor zorgt dat een organisatie of bedrijf beter functioneert. Om die reden ondersteun ik met FINT bedrijven in het vinden, aannemen en het behouden van vrouwelijk talent.

Met onze aanpak wil ik vrouwen inspireren om voor zichzelf op te komen. Te lang al worden vrouwen in onze maatschappij verkeerd beoordeeld, waardoor ze vaak geen kans krijgen om zichzelf ‘authentiek’ te laten zien bij bedrijven. Ze worden al ver- of beoordeeld bij de ‘voordeur’. Door met FINT die beoordeling anders in te richten (bias-free/‘kloonsyndroom-vrij’) hoop ik een verandering op gang te brengen en zo op een organische wijze meer gelijkheid in de verhouding m/v in (sub)topposities te creëren.

 

 

Selma Koegler

 

Ik ben in zowel het onderwijs, private als het publieke domein werkzaam geweest, onder andere als politiek bestuurder en als interim-directeur bij een IT-bedrijf in de retail. Door de grote diversiteit aan functies die ik heb bekleed, heb ik een goed beeld van verschillende branches. Iedere dag weer zag ik dat gekwalificeerde vrouwen meer moeite hadden om (sub)topposities te bereiken vergeleken met de mannen binnen het bedrijf.

Hoewel de instroom van vrouwen in veel branches hoger is dan voorheen, zie je dat nog niet weerspiegeld in de (sub)top. Daarmee verwaarlozen bedrijven een heel groot deel van hun talentpool: er wordt wel geïnvesteerd in de instromende vrouwen, maar hun potentie wordt niet verzilverd. Dat brengt de continuïteit van de onderneming in gevaar, want vrouwen die het idee hebben dat ze niet verder komen, vertrekken. Dat zet andere vrouwen ertoe aan hetzelfde te doen, want voor hen werkt het demotiverend om talentvolle vrouwelijke collega’s te zien vertrekken. Pure kapitaalvernietiging. Ook extern raakt het bedrijfsimago beschadigd door een ‘all male’ top. Vrouwen denken: bij dit bedrijf hoef ik niet te solliciteren, want blijkbaar zijn vrouwen niet welkom in de top. Het is tijd dat we dit beeld en gedrag gaan veranderen. We moeten onszelf een nieuw patroon aanleren.

Ik geloof in het motto ‘een leven lang leren’ en vind het dan ook belangrijk kennis en kunde te blijven opdoen en delen. Ik krijg energie van samen in beweging komen, een stap vooruit zetten en bedrijven en personen naar een hoger plan tillen. En dat is precies wat wij met FINT doen.