Executive Searchbureau FINT.nu

Recruitmentadvies

Het klassieke recruitmentmodel waarbij een werkgever een vacature uitzet en wacht op reacties van actief werkzoekenden is nog steeds dominant in de recruitmentsector. Het gemak waarmee werkzoekenden kunnen reageren op vacatures zorgt voor grote aantallen sollicitaties, maar zelden solliciteren de juiste kandidaten. De traditionele recruitmentaanpak mist de kerncomponenten van succesvolle arbeidsbemiddeling: gedetailleerde marktkennis, slimme technieken en opgebouwde persoonlijke relaties worden te weinig benut.

In een wereld waarin talent schaars is, ontkomen bedrijven en (semi)publieke organisaties er niet aan om hun recruitmentproces te vernieuwen om zo de groep van potentiële kandidaten doorlopend en aanzienlijk uit te breiden. FINT.nu adviseert en begeleidt bedrijven en (semi)publieke organisaties in dit proces. Onze uitgebreide analyse van het recruitmentproces vormt de basis van de nieuwe strategie en een succesvol HR-beleid.

Onze werkwijze

INTAKE

Kritisch en consulterend advies

De redenen waarom talenten niet bij jouw bedrijf solliciteren kunnen uiteenlopen, maar waar het misgaat is in de basis. Veel bedrijven stellen een lijst met gewenste eigenschappen en vaardigheden op en zetten deze vervolgens op de arbeidsmarkt uit. Maar vandaag de dag is dat niet meer voldoende. Wie de perfecte match wil maken, moet heel wat in huis hebben. Een soepel en aantrekkelijk recruitmentproces, inzicht in de arbeidsmarkt, empathie, sociale vaardigheden, technische tools, slimme recruitmentstrategieën en visie.

Wij gaan in gesprek met de opdrachtgever en de afdeling die verantwoordelijk is voor de werving- en selectie om beeld te krijgen welke uitdagingen er zijn om de juiste mensen aan te trekken.01

SCAN

Foto werving- en selectieproces

We voeren een scan uit van het totale werving- en selectieproces, dus van ontstaan behoefte invulling formatie tot aan de selectiegesprekken en het onboarding-proces. We gaan op zoek naar je unieke kernwaarden als werkgever, we bepalen de ‘employee persona(s)’, we onderzoeken waar je doelgroep zich bevindt en op welke manier deze verleid kan worden.02

STRATEGIE

Een plan van aanpak dat het bedrijf naar the next level brengt

Op basis van alle onderzochte data stellen wij een recruitmentstrategie op die klaar is voor de toekomst. Een strategie die aansluit bij het ‘nieuwe’ werken, waarin niet het bedrijf, maar talent centraal staat en recruitment geen ad-hoc bezigheid is, maar een vast onderdeel vormt van de bedrijfsvoering. Je wilt namelijk niet alleen werven op de momenten dat je vacatures open hebt staan, je wilt ook de pieken op kunnen vangen voordat het drukker wordt. Je wervingsproces zo inrichten dat je doorlopend en succesvol kunt werven biedt dan uitkomst.03

WERVING EN SELECTIE

Een mix van achtergronden, culturen, mannen en vrouwen

Na de strategie is het tijd voor de uitvoering: het werven van de juiste kandidaten. Wij leren hoe je anders durft te kijken naar mensen die niet in het geijkte plaatje passen. Want juist als mensen heel verschillend van elkaar zijn, hebben zij elkaar veel te bieden. En dan hebben we het niet alleen over de man/vrouw verhouding; ook culturele diversiteit, genderneutraliteit, de juiste (soft) skills en persoonlijkheid zijn van essentieel belang. Een optimale samenstelling van het (management)team en bestuur met daarin een mix van achtergronden, culturen en geslacht is de belangrijkste voorwaarde voor succes op lange termijn. Ook leren we in deze fase hoe je als organisatie met behulp van anoniem solliciteren (biasfree) discriminatie tijdens de selectie en werving van personeel kan worden teruggedrongen.04

ONBOARDING

Goed begonnen is half gewonnen

Het vinden en selecteren van de juiste kandidaat is lastig, maar in een wereld waarin talent een keuze heeft en regelmatig van baan verandert, is succesvol instromen nog belangrijker geworden. Bij FINT.nu hechten we dan ook grote waarde aan het onboarding-proces, dat verder gaat dan het regelen van de praktische zaken. We laten zien hoe nieuwe medewerkers zo succesvol mogelijk in de organisatie landen, waardoor ze sneller productief zijn, zich meer betrokken voelen en minder snel zullen vertrekken.04

Ervaringen

FINT.nu heeft, in de personen van Selma en Melanie, ruime ervaring in werving en selectie, onder andere in de eerste- en tweedelijns zorg, (VVT- en GZ-zorg, ziekenhuizen, zorggroepen), bij welzijnsorganisaties, brancheverenigingen, verzekeraars, financiële instellingen, enzovoort. Met vele bedrijven en (semi)publieke organisaties hebben we intensief samengewerkt om functies op bestuurs-, directie- of managementniveau succesvol in te vullen. Graag geven we hier meer informatie over.

Contact

Ben je geïnteresseerd in FINT.nu? Met veel plezier komen we ons presenteren en je persoonlijk vertellen wie wij zijn, wat wij doen en wat onze toegevoegde waarde voor jouw organisatie kan zijn.

Melanie Hubers:   melanie@fint.nu           +31 6 307 61 080
Selma Koegler:       selma@fint.nu               +31 6 549 86 664

Kandidaten
FINT.nu Executive Search is altijd op zoek naar goede kandidaten. Wij investeren graag in het opbouwen en onderhouden van relaties met professionals die ambitieus zijn en nu of in de toekomst van baan of opdracht willen wisselen. Heb jij ruime werkervaring, sta je open voor een nieuwe uitdaging of wil je met ons sparren over je ambities? Stuur dan je cv naar info@fint.nu met een korte toelichting over je achtergrond en je ambities.