Zorg voor diversiteit: drie tips voor bestuurders

De wil is er: steeds meer organisaties hebben aandacht voor diversiteit op de werkvloer, maar het vergroten ervan gaat langzaam. Weliswaar lijkt de man-vrouwverhouding steeds beter te worden, maar op het gebied van culturele diversiteit in de (sub)top schieten veel organisaties nog tekort. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Organisaties moeten zichzelf uitdagen om ook te durven kijken naar mensen die niet in het ‘geijkte’ plaatje passen. Want juist als mensen van elkaar verschillen, hebben ze elkaar veel te bieden. 

Voordelen van een divers personeelsbestand
Helaas denkt nog niet iedere bestuurder er zo over. Een veelgehoord argument om hier geen energie in te steken is dat diversiteit louter leidt tot misverstanden, ongewenste groepsvorming, communicatieproblemen en conflicten op de werkvloer. Zo gesteld lijkt aandacht voor diversiteit een nutteloze investering, maar de demografische ontwikkelingen in de arbeidsmarkt mogen niet langer worden genegeerd. Ook uit diverse onderzoeken is gebleken dat de optimale samenstelling van een team ‘divers’ is. Een dergelijk divers team vormt de belangrijkste voorwaarde voor succes op lange termijn van een organisatie, waarmee het mogelijk is om doelen te veranderen in mijlpalen. Een divers samengesteld personeelsbestand biedt namelijk verschillende bedrijfseconomische voordelen:

  • Het stimuleert de creativiteit, wat leidt tot innovatieve producten en diensten.
  • Het verbetert het bedrijfsimago.
  • Het spreekt een bredere groep klanten aan en is ook beter in staat om klanten te bedienen op een manier waar zij zich prettig bij voelen.

Gezien bovenstaande voordelen doen organisaties er verstandig aan om met de tijd mee te gaan en zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Daag jezelf uit om verder te kijken
Met name bestuurders moeten zichzelf uitdagen om verder te kijken. Ze moeten durven kijken naar mensen die niet in het ‘geijkte’ plaatje passen. Want juist als mensen van elkaar verschillen, hebben zij elkaar veel te bieden. En dan hebben we het niet alleen over de mix man/vrouw, ook culturele diversiteit en de juiste (soft) skills en de persoonlijkheid zijn belangrijk om de ideale mix in teams te vormen en daarmee een organisatie succesvol te maken.

Drie tips hoe je als bestuurder de diversiteit kunt stimuleren
Om bestuurders te helpen bij het creëren van meer ruimte voor diversiteit in hun organisaties delen wij drie belangrijke tips:

#1. Reflecteer op je eigen denken en handelen
Reflecteer op jezelf; op je eigen handelen, denken en doen. Stel vragen; vraag aan medewerkers in je organisatie waarom iets gaat zoals het gaat. De redenen voor een vooroordeel verschillen per mens als gevolg van achtergrond, ervaring, drijfveren et cetera. Het gaat vaak om bepaalde vooronderstellingen waarvan men zich niet bewust is, en ook niet van de impact ervan. Onderzoek met elkaar welke vooroordelen er leven, met als uiteindelijk doel de gezamenlijke gemene deler te vinden, zonder de individuele verschillen uit het oog te verliezen. Meer diversiteitsbewustzijn in het bestuur leidt tot meer diversiteit in het bedrijf. 

#2. Voer het gesprek met alle medewerkers
Maak de diversiteit en de vooroordelen bespreekbaar binnen je organisatie met iedereen op iedere positie, vanuit een veilige setting in de verbinding van mens tot mens. Vertrouwen moet je immers winnen en dat kost tijd. Neem dan ook de tijd om diversiteit tot een groot goed te maken binnen je organisatie door strategische diversiteitsdoelen te stellen en deze door te vertalen naar haalbare doelen voor alle medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Neem de medewerkers regelmatig mee in de vorderingen en de resultaten.

#3. Ondersteun de communicatie
Door verhalen met elkaar te delen komt er begrip voor elkaars situatie. Belangrijk is om als organisatie medewerkers de mogelijkheid te bieden zich in elkaar verdiepen. Nodig (ervarings)deskundigen uit om dit proces vorm te geven. Neem hiervoor de tijd en zie het als een verandering van cultuur; daarbij ga je ook niet over één nacht ijs en is communicatie het sleutelwoord.

Vooroordeelvrij wervings- en selectieproces
Ben je er net als wij van overtuigd dat een gezonde mix ervoor zal zorgen dat je organisatie beter gaat functioneren en met de tijd mee zal gaan? Dan staan wij voor je klaar om je te ondersteunen bij de invulling hiervan. Bij FINT.nu focussen we ons niet enkel op het vinden van de meest talentvolle mensen, maar geven we allereerst kritisch en consulterend advies over het plaatje van de ‘ideale kandidaat’ en de sollicitatieprocedure. Anoniem solliciteren is bijvoorbeeld een van de middelen waarmee discriminatie tijdens de werving en selectie van personeel kan worden teruggedrongen. Bij FINT.nu hanteren we hierbij een bijzondere methode waarmee het wervings- en selectieproces ‘biasfree’ (onbevooroordeeld) wordt doorlopen.

FINT.nu zet zich in om meer diversiteit en gelijkheid op de werkvloer voor elkaar te krijgen. Meer weten over hoe we dat doen? Neem telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail naar info@fint.nu.

#diversiteit #recruitment #biasfree #hr #werving #selectie