Durf jij te kijken naar mensen die niet in het ‘geijkte plaatje’ passen?

Executive-searchbureau Fint

Binnen de meeste bedrijven begint de zoektocht naar nieuw talent met een zorgvuldig opgesteld functieprofiel. Een profiel waarin veelal het bekende schaap met de vijf of zes poten staat omschreven. Heel ‘verrassend’: geen enkele sollicitant voldoet aan dit ideale functieprofiel, ook de beste kandidaat niet. Het gaat mis door één simpele denkfout: het functieprofiel staat centraal in plaats van de mens.

Onrealistische functieprofielen
Dat het menselijke aspect niet centraal staat is op zich logisch, je moet de kandidaat immers (nog) leren kennen. Maar deze onrealistische functieprofielen zorgen wel voor problemen. Helemaal nu we tijdens de coronapandemie zien dat er in bepaalde sectoren, zoals de zorg, IT en onderwijs, enorme krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan doordat er altijd met een beperkte blik is gekeken. We zijn blijven hangen in het ‘geijkte plaatje’ en hebben geworven op basis van (harde) factoren als opleiding en ervaring in plaats van de mens centraal te zetten. Niemand nam de moeite om iemands potentie te ontdekken, met een enorme scheefgroei tussen banen en werknemers als gevolg.

Verder kijken dan het ‘geijkte plaatje’
Om de arbeidskrapte terug te dringen kunnen bedrijven maar één ding doen: zichzelf uitdagen om verder te kijken dan het ‘geijkte plaatje’. Door de mens in het wervingstraject centraal te stellen, ga je automatisch uit van andere zaken, zoals persoonlijkheid, motivatie en skills. Zoek je iemand die hetzelfde kunstje gaat doen of leg je de focus op andere capaciteiten en potentie? Wat iemand (nog) niet kan, kan geleerd worden; de mens is immers leergierig en flexibel. En dat biedt mogelijkheden. Zoals ook dit onderzoek bevestigt zal een bedrijf namelijk pas echt succesvol worden wanneer het breder durft te kijken en openstaat voor het potentiële ‘human capital’. Want juist als mensen heel verschillend van elkaar zijn, hebben zij een bedrijf veel te bieden. En dan hebben we het natuurlijk niet alleen over de mix man/vrouw, maar ook over culturele diversiteit, inclusie en de juiste (soft) skills en persoonlijkheid.

Anoniem solliciteren
Bij FINT.nu focussen wij ons daarom niet enkel op het vinden van de meest diverse en talentvolle kandidaten, maar geven we allereerst kritisch en out of the box advies over de organisatie, het team, de ‘ideale kandidaat’ en de sollicitatieprocedure. Anoniem solliciteren is bijvoorbeeld een van de middelen waarmee vooroordelen en discriminatie tijdens de werving en selectie kunnen worden teruggedrongen. Bij FINT.nu hanteren we hierbij een bijzondere, beproefde methode waarmee het wervings- en selectieproces ‘biasfree’ (onbevooroordeeld) wordt doorlopen. Hoe? Dat vertellen we je graag tijdens een kennismaking met FINT.nu. Neem telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail naar info@fint.nu.

#hr #recruitment #diversiteit #inclusie #solliciteren #werven #talent #FINT.nu