Het venijn van Diversiteit & Inclusie zit in de lange adem!

Volgens Terence Guiamo is één conclusie helder: diversiteit en inclusie, dat heb je niet zomaar geregeld. Daar gaat tijd, veel tijd, overheen. ‘Je kunt niet alleen sturen op diversiteitscijfers. Daar krijg je de organisatie onvoldoende mee in beweging.’ Er is een cultuurverandering nodig, je moet andere inzichten vergaren en draagvlak creëren binnen de organisatie. Dat kost tijd. Totdat er een kritische massa is bereikt, dan zal het proces versnellen.

In dit artikel lees je de belangrijkste lessen.  

Lees ook Zorg voor diversiteit: drie tips voor bestuurders

FINT.nu onderschrijft deze conclusie en kijkt graag mee hóe D&I binnen organisaties te realiseren. We vertellen je graag onze aanpak tijdens een kennismaking met ons. Neem telefonisch contact op of stuur een e-mail naar info@fint.nu.

 

#hr #recruitment #diversiteit #inclusie #wervingselectie #talent #FINT.nu