Executive Searchbureau FINT.nu

Executive & Management search

Steeds meer bedrijven hebben aandacht voor diversiteit binnen de organisatie, maar het vergroten ervan gaat langzaam. Want ook al lijkt de man-vrouwverhouding wel steeds beter te worden, op het gebied van culturele diversiteit in de (sub)top schieten veel bedrijven nog tekort.

Er is dus nog veel werk aan de winkel. Bedrijven moeten zichzelf uitdagen om verder te kijken. Ze moeten durven kijken naar mensen die niet in ‘het geijkte’ plaatje passen. Want juist als mensen heel verschillend van elkaar zijn, hebben zij elkaar veel te bieden. En dan hebben we het niet alleen over de mix man/vrouw, ook culturele diversiteit en de juiste (soft) skills en persoonlijkheid zijn belangrijk om de ideale mix in teams te vormen en daarmee een organisatie succesvol te maken.

Een optimale samenstelling van het (management)team en bestuur met daarin een mix van achtergronden, culturen, mannen en vrouwen is de belangrijkste voorwaarde voor succes op lange termijn.

Onze werkwijze

INTAKE

Kleine details maken het verschil

De optimale samenstelling van een team is de belangrijkste voorwaarde voor succes op lange termijn; daarmee is het mogelijk om doelen te vertalen naar mijlpalen. Bij FINT.nu focussen we daarom niet enkel op het vinden van de meest talentvolle mensen, maar geven we allereerst kritisch en consulterend advies over het plaatje van de ‘ideale kandidaat’ en de sollicitatieprocedure. In het intakeproces brengen we daarom de werkzaamheden in kaart, snuiven we de cultuur op en voeren we gesprekken met de mensen om de functie heen.01

PROFIEL

Visuele profielen die verleiden

Het aanbod op de arbeidsmarkt is schaars. De beste kandidaten hebben veelal al een baan. Iemand verleiden om voor jouw organisatie te kiezen hangt hierdoor niet langer alleen samen met de inhoud van de job en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden. Bedrijfscultuur en team-fit zijn aspecten waar steeds meer focus op wordt gelegd. Aan de hand van onze bevindingen stellen wij een eigentijds, biasfree (onbevooroordeeld) profiel op. Een inspirerend profiel waarmee we een aantrekkelijke en realistische indruk van de toekomstige werkplek creëren.02

TECHNIEK

High-end marktanalyse en datasearchtechniek

De tijd van een vacature delen en wachten op reacties is voorbij. Dit vraagt om een nieuwe searchaanpak en die hebben wij gevonden. Aan de hand van ons eigentijdse, biasfree profiel en met behulp van high-end marktanalyse- en datasearchtechniek brengen we zowel de markt als het aantal geschikte kandidaten in kaart. Vervolgens maken we het zelfs mogelijk om dit aantal uit te breiden en potentiële kandidaten doelgericht te benaderen. Bij FINT.nu verstaan we de kunst van het verleiden en we durven dan ook te garanderen dat de juiste kandidaat snel wordt gevonden.03

SELECTIE

Kandidaten die het bedrijf naar the next level brengen

Anoniem solliciteren is een van de middelen waarmee discriminatie tijdens de selectie en werving van personeel kan worden teruggedrongen. Bij FINT.nu werken we met een bijzondere methode waarmee het wervings- en selectieproces biasfree wordt doorlopen. Behalve in opleiding en werkervaring geloven wij vooral in het belang van de juiste (soft) skills en persoonlijkheid. Om die reden bieden wij in samenwerking met een partner persoonlijkheidstesten aan die inspelen op de situatie binnen een organisatie.

Kandidaten die aan het biasfree profiel voldoen, bereid zijn om de volgende stap in hun carrière te zetten én volgens ons geschikt zijn om het bedrijf naar the next level te brengen, worden gepresenteerd. Ook de selectiegesprekken worden door ons begeleid. Op deze wijze hopen we ons steentje bij te dragen aan een meer diverse werkvloer en bestuurskamer.04

ONBOARDING

Goed begonnen is half gewonnen

Het selecteren van de juiste kandidaat is lastig, maar in een wereld waarin talent een keuze heeft en regelmatig van baan verandert, is succesvol instromen nog belangrijker geworden. Bij FINT.nu hechten we dan ook grote waarde aan het onboarding-proces, dat verder gaat dan het regelen van de praktische zaken. Samen laten we nieuwe medewerkers zo succesvol mogelijk in de organisatie landen, waardoor ze sneller productief zijn, zich meer betrokken voelen en minder snel zullen vertrekken.05

Ervaringen

FINT.nu heeft, in de personen van Selma en Melanie, ruime ervaring in werving en selectie, onder andere in de eerste- en tweedelijns zorg, (VVT- en GZ-zorg, ziekenhuizen, zorggroepen), bij welzijnsorganisaties, brancheverenigingen, verzekeraars, financiële instellingen, enzovoort. Met vele bedrijven en (semi)publieke organisaties hebben we intensief samengewerkt om functies op bestuurs-, directie- of managementniveau succesvol in te vullen. Graag geven we hier meer informatie over.

Contact

Ben je geïnteresseerd in FINT.nu? Met veel plezier komen we ons presenteren en je persoonlijk vertellen wie wij zijn, wat wij doen en wat onze toegevoegde waarde voor jouw organisatie kan zijn.

Melanie Hubers:   melanie@fint.nu           +31 6 307 61 080
Selma Koegler:       selma@fint.nu               +31 6 549 86 664

Kandidaten
FINT.nu Executive Search is altijd op zoek naar goede kandidaten. Wij investeren graag in het opbouwen en onderhouden van relaties met professionals die ambitieus zijn en nu of in de toekomst van baan of opdracht willen wisselen. Heb jij ruime werkervaring, sta je open voor een nieuwe uitdaging of wil je met ons sparren over je ambities? Stuur dan je cv naar info@fint.nu met een korte toelichting over je achtergrond en je ambities.