Onderzoek bevestigt: deeltijdwerk houdt vrouwen weg van de top

Vrouwen stromen minder vaak door naar topfuncties omdat zij vaker in deeltijd werken en minder overwerken. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau na onderzoek. Werknemers die voltijds werken en overuren draaien, hebben meer kans op leidinggevende functies en topbanen.

Het is voor het eerst dat over een lange periode is onderzocht waarom vrouwen in het bedrijfsleven in mindere mate dan mannen doorstromen naar leidinggevende functies. Arbeidsduur en overwerk hangen volgens de onderzoekers het sterkst samen met een lagere kans voor vrouwen om door te stromen. Voor topfuncties geldt dat nog sterker dan voor lagere leidinggevende functies.

Willen vrouwen en bedrijven dat meer vrouwen naar de top doorstromen, dan valt met name bij jonge vrouwen – relatief vaak deeltijdwerkers – veel te winnen. De onderzoekers raden bedrijven aan om het gesprek over deeltijdwerken met hun werknemers aan te gaan. In zo’n gesprek kunnen vrouwen duidelijk maken waarom ze voor deeltijd hebben gekozen en wat hun wensen en ambities zijn.

Daarnaast moeten bedrijven bij zichzelf nagaan of fulltime werken per se nodig is voor leidinggevende functies. Door overwerken en voltijds werken impliciet een vereiste te maken om carrière te maken, veronderstellen werkgevers dat de werknemer geen zorgtaken of een privéleven heeft. Dat is niet meer van deze tijd, vinden de onderzoekers.

Beter hadden we het niet kunnen verwoorden. Het is tijd dat zaken gaan veranderen. Vrouwen moeten meer kansen krijgen om door te stromen naar de top.

Wil je meer weten over het onderzoek? Lees dan vooral het complete artikel op NOS.nl