Tag: #topvrouwen #diversiteit #quotum

Het venijn van Diversiteit & Inclusie zit in de lange adem!

Volgens Terence Guiamo is één conclusie helder: diversiteit en inclusie, dat heb je niet zomaar geregeld. Daar gaat tijd, veel tijd, overheen. ‘Je kunt niet alleen sturen op diversiteitscijfers. Daar krijg je de organisatie onvoldoende mee in beweging.’ Er is een cultuurverandering nodig, je moet andere inzichten vergaren en draagvlak creëren binnen de organisatie. Dat kost tijd. Totdat er een kritische massa is bereikt, dan zal het proces versnellen.

In dit artikel lees je de belangrijkste lessen.  

Lees ook Zorg voor diversiteit: drie tips voor bestuurders

FINT.nu onderschrijft deze conclusie en kijkt graag mee hóe D&I binnen organisaties te realiseren. We vertellen je graag onze aanpak tijdens een kennismaking met ons. Neem telefonisch contact op of stuur een e-mail naar info@fint.nu.

 

#hr #recruitment #diversiteit #inclusie #wervingselectie #talent #FINT.nu

“Online speeddaten met SER-Topvrouwen”

Op 22 april vond het tweede online speeddaten plaats tussen Topvrouwen in Nederland en een aantal geselecteerde Executive Search bureaus. Het doel van het event is het samenbrengen van Search bureaus en kandidaten uit de SER-Topvrouwen database.

FINT.nu nam als landelijk opererend Executive Searchbureau hier ook aan deel, omdat FINT.nu gelooft in de kracht van diversiteit én ‘feminien leiderschap’ waarbij het draait om de juiste mix van kwaliteiten. Het maakt niet uit of je man of vrouw bent, waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. Verschillen in perspectieven, achtergronden en inzichten van medewerkers vergroten de denkkracht van organisaties en de creativiteit van medewerkers. Wij zien simpelweg iedere dag weer dat een diverse en gezonde mix ervoor zorgt dat een organisatie beter functioneert. FINT.nu is er voor organisaties die met hun tijd meegaan. Die kwaliteit bij benoemingen vooropzetten en samen met ons de doorstroom voor ieder individu naar (sub)topposities mogelijk maken. Onze jarenlange ervaring, ons uitgebreide netwerk, onze unieke biasfree methode, marktanalyse- en datasearchtechniek geven de garantie dat de juiste kandidaat wordt gevonden. Maar bovenal dat iemand wordt verleid om de volgende goede carrièrestap te zetten.

In dit artikel van Talent naar de Top lees je hier ook over.  

FINT.nu werkt graag mee aan het daadwerkelijk realiseren van diversiteit binnen organisaties. We zijn er trots op dat we in 2020 en 2021 reeds fantastische vrouwen op sleutelposities binnen organisaties hebben mogen plaatsen om de juiste en diverse mix van leiderschapskwaliteiten binnen organisaties te bewerkstelligen! Hier zullen wat ons betreft nog vele feminiene leiders gaan volgen. We vertellen graag over onze aanpak tijdens een vrijblijvende kennismaking. Neem telefonisch contact op of stuur een e-mail naar info@fint.nu.

Lees ook ons artikel Bewustwording en het veranderen van sociale structuren lijkt een eerste belangrijke stap naar meer vrouwen in de top van bedrijven.s voor bestuurders

 

#Topvrouwen #hr #recruitment #diversiteit #inclusie #wervingselectie #talent #FINT.nu 

Executive-searchbureau Fint

Durf jij te kijken naar mensen die niet in het ‘geijkte plaatje’ passen?

Binnen de meeste bedrijven begint de zoektocht naar nieuw talent met een zorgvuldig opgesteld functieprofiel. Een profiel waarin veelal het bekende schaap met de vijf of zes poten staat omschreven. Heel ‘verrassend’: geen enkele sollicitant voldoet aan dit ideale functieprofiel, ook de beste kandidaat niet. Het gaat mis door één simpele denkfout: het functieprofiel staat centraal in plaats van de mens.

Onrealistische functieprofielen
Dat het menselijke aspect niet centraal staat is op zich logisch, je moet de kandidaat immers (nog) leren kennen. Maar deze onrealistische functieprofielen zorgen wel voor problemen. Helemaal nu we tijdens de coronapandemie zien dat er in bepaalde sectoren, zoals de zorg, IT en onderwijs, enorme krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan doordat er altijd met een beperkte blik is gekeken. We zijn blijven hangen in het ‘geijkte plaatje’ en hebben geworven op basis van (harde) factoren als opleiding en ervaring in plaats van de mens centraal te zetten. Niemand nam de moeite om iemands potentie te ontdekken, met een enorme scheefgroei tussen banen en werknemers als gevolg.

Verder kijken dan het ‘geijkte plaatje’
Om de arbeidskrapte terug te dringen kunnen bedrijven maar één ding doen: zichzelf uitdagen om verder te kijken dan het ‘geijkte plaatje’. Door de mens in het wervingstraject centraal te stellen, ga je automatisch uit van andere zaken, zoals persoonlijkheid, motivatie en skills. Zoek je iemand die hetzelfde kunstje gaat doen of leg je de focus op andere capaciteiten en potentie? Wat iemand (nog) niet kan, kan geleerd worden; de mens is immers leergierig en flexibel. En dat biedt mogelijkheden. Zoals ook dit onderzoek bevestigt zal een bedrijf namelijk pas echt succesvol worden wanneer het breder durft te kijken en openstaat voor het potentiële ‘human capital’. Want juist als mensen heel verschillend van elkaar zijn, hebben zij een bedrijf veel te bieden. En dan hebben we het natuurlijk niet alleen over de mix man/vrouw, maar ook over culturele diversiteit, inclusie en de juiste (soft) skills en persoonlijkheid.

Anoniem solliciteren
Bij FINT.nu focussen wij ons daarom niet enkel op het vinden van de meest diverse en talentvolle kandidaten, maar geven we allereerst kritisch en out of the box advies over de organisatie, het team, de ‘ideale kandidaat’ en de sollicitatieprocedure. Anoniem solliciteren is bijvoorbeeld een van de middelen waarmee vooroordelen en discriminatie tijdens de werving en selectie kunnen worden teruggedrongen. Bij FINT.nu hanteren we hierbij een bijzondere, beproefde methode waarmee het wervings- en selectieproces ‘biasfree’ (onbevooroordeeld) wordt doorlopen. Hoe? Dat vertellen we je graag tijdens een kennismaking met FINT.nu. Neem telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail naar info@fint.nu.

#hr #recruitment #diversiteit #inclusie #solliciteren #werven #talent #FINT.nu

“Goede vrouwen maken middelmatige mannen overbodig”

Deze prikkelende uitspraak deed Willem Sijthoff vanochtend tijdens de door Jeroen Smit geleide online ontbijtsessie van Talent naar de Top ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag.

In dit artikel van Talent naar de Top lees je ook nog eens dat ‘feminien leiderschap’ draait om de juiste mix van kwaliteiten.  

FINT.nu onderschrijft deze conclusie en werkt graag mee aan het daadwerkelijk realiseren van ‘feminien leiderschap’ binnen organisaties. We zijn er trots op dat we in 2020 en 2021 reeds fantastische vrouwen op sleutelposities binnen organisaties hebben mogen plaatsen om de juiste en diverse mix van leiderschapskwaliteiten binnen organisaties te bewerkstelligen! Hier zullen wat ons betreft nog vele feminiene leiders gaan volgen. We vertellen graag over onze aanpak tijdens een vrijblijvende kennismaking. Neem telefonisch contact op of stuur een e-mail naar info@fint.nu.

Lees ook ons artikel Zorg voor diversiteit: drie tips voor bestuurders

 

#internationalevrouwendag #hr #recruitment #diversiteit #inclusie #wervingselectie #talent #FINT.nu 

Bewustwording en het veranderen van sociale structuren lijkt een eerste belangrijke stap naar meer vrouwen in de top van bedrijven.

Een quotum om meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven te krijgen, dat is toch helemaal niet nodig? Dit was jarenlang de tendens, zéker onder vrouwelijke leiders die hun plek aan de top al verdiend hadden. Maar de laatste jaren lijkt er een nieuw bewustzijn te ontstaan dat vrouwen er zonder zo’n quotum nauwelijks komen. En dat andere vrouwen elkaar meer kunnen helpen om die befaamde plekken te bemachtigen. Dat is een van de conclusies uit de masterscriptie van Roos van Dalen

Van Dalen ziet een belangrijk punt dat aangepakt moet worden. ‘Het vrouwenquotum is belangrijk, maar het veranderen van de algemene sociale situatie voor vrouwen ligt daaraan ten grondslag. Nu is het zo dat veel sociale patronen onbewust bestaan en het echt geen vingerwijzen moet worden. Maar de cultuur binnen bedrijven, hoe we tegen vrouwen aankijken en hoe we ze behandelen, is vele malen belangrijker dan ze enkel op topposities zetten.’

lees ook het hele artikel op MT/Sprout

FINT.nu zet zich in om ‘biasfree’ meer diversiteit en gelijkheid op de werkvloer voor elkaar te krijgen. Neem contact met ons op om te horen hoe we dat doen.
info@fint.nu

 

 

 #diversiteit #topvrouwen #FINT.nu 

Werknemers ervaren discriminatie, maar werkgevers vinden diversiteitsbeleid niet nodig

Vorige maand werd een wetsvoorstel aangenomen waarbij werkgevers moeten aantonen wat ze aan diversiteit doen, maar de meeste werkgevers lijken hier weinig in te zien. 58 procent geeft aan dat de organisatie geen doelstellingen of beleid heeft op het gebied van diversiteit en zegt dit ook niet nodig te vinden. Bij 51 procent van de werkgevers wordt diversiteit in de selectie en werving van sollicitanten niet als criterium gehanteerd.

Anoniem solliciteren is één van de middelen waarmee discriminatie tijdens de selectie en werving van personeel kan worden teruggedrongen. Werkgevers vinden dat ze de belangrijkste schakel zijn in het verminderen van discriminatie in het sollicitatieproces.

Maar hoe doe je dat?

FINT heeft een methode gevonden waarmee het werving en selectie proces ‘biasfree’ (onbevooroordeeld) wordt doorlopen. Meer weten hierover? Stuur ons een DM en dan vertellen we je graag over onze methode.

info@fint.nu

www.fint.nu

Lees hier het hele artikel

Stap voor stap naar meer inclusie

‘Het gebeurt in elke branche of organisatie waar heel lang één groep dominant is geweest – als er bijna alleen maar mannen hebben gewerkt of alleen maar vrouwen of alleen maar witte mensen. Als er dan iemand met een andere achtergrond binnenkomt, dan past dat vaak niet. De hele organisatie en cultuur zijn op één groep toegesneden. Als daar een eenling binnenkomt, dan is de kans dat van alles wordt aangepast niet zo groot. Dus verdwijnen mensen weer.’ Aldus Sjiera de Vries, lector sociale innovatie aan hogeschool Windesheim.

Een meer diverse organisatie heeft een hoger bedrijfsresultaat, betere producten en diensten, tevredener medewerkers, betere bedrijfsresultaten en een positieve uitstraling naar de omgeving.

Wat kunnen bedrijven en organisaties doen om de monocultuur te doorbreken?

Wij kijken graag met je mee hoe dit te doorbreken. www.fint.nu

Lees hier het artikel.

Het aandeel vrouwen in bestuurlijke functies in ziekenhuizen afgelopen jaren gestegen

Onderzoek op basis van de Hospital Leadership Monitor 2020 heeft uitgewezen dat het aandeel vrouwen in bestuurlijke functies in ziekenhuizen de afgelopen jaren gestegen is. Volgens Leonique Niessen, de opsteller van het rapport, “ leidt een divers bestuur ertoe dat er niet alleen naar financiële resultaten wordt gekeken, maar ook naar de menselijke maat in de organisatie”.

Lees hier het hele artikel