Op deze manier lossen we de belangrijkste HR-issues in de zorg op

De HR-uitdagingen in de zorg nemen in rap tempo toe. Was het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel altijd al één van de grootste uitdagingen in de zorg; COVID-19 heeft dit HR-issue nog vele malen urgenter gemaakt. Maar dat niet alleen. Niet eerder had de zorgsector te kampen met zo’n hoog verzuim en dan is er ook nog de toenemende vergrijzing. Het is dan ook hoog tijd dat we met de bezem door de huidige HR-aanpak gaan en in 2021 kiezen voor een verfrissende strategie waarin slimme en flexibele personeelsplanning én duurzame inzetbaarheid centraal staan.

#Gezondheidsmanagement: verzuim en vitaliteit
‘Goed personeelsbeleid’ is een breed begrip, net als ‘gezondheidsbeleid’. Beide leggen de nadruk op gezondheid, vitaliteit en het duurzaam inzetbaar kunnen houden van mensen. Het zijn immers de mensen die een organisatie vormen en draaiende houden. Desondanks ontbreekt het ‘menselijk gezondheidsaspect’ nog in veel HR-strategieën. Ons advies is in dezen altijd om in de bedrijfsvoering een ‘menselijke’ maat op te nemen, die mensen betrokken houdt bij het werk en bij de bedrijfsvoering en die ervan uitgaat dat de basisstructuren van overleg en participatie goed geregeld zijn.

#Flexibele personeelsplanning
Vanuit de managementlaag in de zorg wordt er vooral veel gemopperd over de hoge kosten van het inhuren van extra mensen. Op de werkvloer is het vaak niet anders, maar daar mopperen ze vooral omdat vaste medewerkers gehecht zijn aan hun eigen team. Flexwerkers worden dan ook met argusogen bekeken en gevolgd, zeker als ze aan de haal gaan met de gebruikelijke werkwijze of manier van samenwerken. Een begrijpelijk gevoel, desondanks is het slim om juist deze flexibele krachten te behandelen als ‘eigen’ om zo meer betrokkenheid en enthousiasme te creëren. En niet geheel onbelangrijk: deze flexibele schil zorgt wel voor een grotere roostertevredenheid.

#Duurzame inzetbaarheid
Zorgmedewerkers verrichten al vanaf jonge leeftijd zowel fysiek als psychisch zwaar werk. Daarom is het belangrijk om vanaf de dag dat zij in dienst treden na te denken over hoe ze het werk kunnen volhouden tot de pensioengerechtigde leeftijd en over de levenslange inzetbaarheid. Dit wordt ook wel duurzame inzetbaarheid genoemd. Een beleid dat zich richt op zowel jong als oud en waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en hun loopbaan.

#Professionalisering van de HR-functie en strategische personeelsplanning
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar zeker in deze tijd van extreme schaarste aan zorgmedewerkers is het van cruciaal belang dat zorginstellingen alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat hun medewerkers goed inzetbaar zijn en blijven. Om dat te realiseren moet de HR-afdeling zich gaan doorontwikkelen tot een strategische partner binnen de organisatie. Een strategische personeelsplanning (SPP) verbindt toekomstige marktontwikkelingen met de huidige personeelsbezetting. Hierdoor ben je als zorginstelling in staat om met de kennis en inzichten uit de SPP gerichter in-, door- en uitstroom van personeel te beïnvloeden én in te springen op de ontwikkelingen die de organisatie nog te wachten staan. Om dit te bereiken doen zorginstellingen er verstandig aan om zo snel mogelijk een strategisch HR- meerjarenbeleidsplan op te stellen. Een plan waarin rekening wordt gehouden met de randvoorwaarden en consequenties bij de invoering van e-HRM, waarbij is nagedacht over het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe HR-cyclus en dat ook een corporate arbeidsmarktstrategie- en communicatieplan bevat.

Ga nu aan de slag!
Heb je hulp nodig bij het oppakken en verder vormgeven van bovengenoemde uitdagingen? FINT.nu deelt graag haar kennis en ervaring op dit gebied. Voor meer informatie en inspiratie kun je ons telefonisch bereiken op 06-30761080 (Melanie), 06-54986664 (Selma) of via mail info@fint.nu.

#topvrouwen #recruitment #biasfree #HR #werving #selectie #diversiteit