Categorie: Topvrouwen

Werknemers ervaren discriminatie, maar werkgevers vinden diversiteitsbeleid niet nodig

Vorige maand werd een wetsvoorstel aangenomen waarbij werkgevers moeten aantonen wat ze aan diversiteit doen, maar de meeste werkgevers lijken hier weinig in te zien. 58 procent geeft aan dat de organisatie geen doelstellingen of beleid heeft op het gebied van diversiteit en zegt dit ook niet nodig te vinden. Bij 51 procent van de werkgevers wordt diversiteit in de selectie en werving van sollicitanten niet als criterium gehanteerd.

Anoniem solliciteren is één van de middelen waarmee discriminatie tijdens de selectie en werving van personeel kan worden teruggedrongen. Werkgevers vinden dat ze de belangrijkste schakel zijn in het verminderen van discriminatie in het sollicitatieproces.

Maar hoe doe je dat?

FINT heeft een methode gevonden waarmee het werving en selectie proces ‘biasfree’ (onbevooroordeeld) wordt doorlopen. Meer weten hierover? Stuur ons een DM en dan vertellen we je graag over onze methode.

info@fint.nu

www.fint.nu

Lees hier het hele artikel

Stap voor stap naar meer inclusie

‘Het gebeurt in elke branche of organisatie waar heel lang één groep dominant is geweest – als er bijna alleen maar mannen hebben gewerkt of alleen maar vrouwen of alleen maar witte mensen. Als er dan iemand met een andere achtergrond binnenkomt, dan past dat vaak niet. De hele organisatie en cultuur zijn op één groep toegesneden. Als daar een eenling binnenkomt, dan is de kans dat van alles wordt aangepast niet zo groot. Dus verdwijnen mensen weer.’ Aldus Sjiera de Vries, lector sociale innovatie aan hogeschool Windesheim.

Een meer diverse organisatie heeft een hoger bedrijfsresultaat, betere producten en diensten, tevredener medewerkers, betere bedrijfsresultaten en een positieve uitstraling naar de omgeving.

Wat kunnen bedrijven en organisaties doen om de monocultuur te doorbreken?

Wij kijken graag met je mee hoe dit te doorbreken. www.fint.nu

Lees hier het artikel.

Het aandeel vrouwen in bestuurlijke functies in ziekenhuizen afgelopen jaren gestegen

Onderzoek op basis van de Hospital Leadership Monitor 2020 heeft uitgewezen dat het aandeel vrouwen in bestuurlijke functies in ziekenhuizen de afgelopen jaren gestegen is. Volgens Leonique Niessen, de opsteller van het rapport, “ leidt een divers bestuur ertoe dat er niet alleen naar financiële resultaten wordt gekeken, maar ook naar de menselijke maat in de organisatie”.

Lees hier het hele artikel

Onderzoek bevestigt: deeltijdwerk houdt vrouwen weg van de top

Vrouwen stromen minder vaak door naar topfuncties omdat zij vaker in deeltijd werken en minder overwerken. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau na onderzoek. Werknemers die voltijds werken en overuren draaien, hebben meer kans op leidinggevende functies en topbanen.

Het is voor het eerst dat over een lange periode is onderzocht waarom vrouwen in het bedrijfsleven in mindere mate dan mannen doorstromen naar leidinggevende functies. Arbeidsduur en overwerk hangen volgens de onderzoekers het sterkst samen met een lagere kans voor vrouwen om door te stromen. Voor topfuncties geldt dat nog sterker dan voor lagere leidinggevende functies.

Willen vrouwen en bedrijven dat meer vrouwen naar de top doorstromen, dan valt met name bij jonge vrouwen – relatief vaak deeltijdwerkers – veel te winnen. De onderzoekers raden bedrijven aan om het gesprek over deeltijdwerken met hun werknemers aan te gaan. In zo’n gesprek kunnen vrouwen duidelijk maken waarom ze voor deeltijd hebben gekozen en wat hun wensen en ambities zijn.

Daarnaast moeten bedrijven bij zichzelf nagaan of fulltime werken per se nodig is voor leidinggevende functies. Door overwerken en voltijds werken impliciet een vereiste te maken om carrière te maken, veronderstellen werkgevers dat de werknemer geen zorgtaken of een privéleven heeft. Dat is niet meer van deze tijd, vinden de onderzoekers.

Beter hadden we het niet kunnen verwoorden. Het is tijd dat zaken gaan veranderen. Vrouwen moeten meer kansen krijgen om door te stromen naar de top.

Wil je meer weten over het onderzoek? Lees dan vooral het complete artikel op NOS.nl

Beperkte zichtbaarheid van vrouwen zorgwekkend

Net als topvrouwen.nl-voorzitter Marguerite Soeteman-Reijnen baart de beperkte zichtbaarheid van vrouwen mij – zeker nu – extra zorgen. Miljoenen vrouwen houden Nederland overeind, maar we zien ze nog te weinig vertegenwoordigd in crisismanagementteams, of we het nu hebben over politiek of bedrijfsleven. En daar moet nu maar eens ECHT verandering in komen.

Continue Reading

Topvrouwen in crisistijd

Hoe houden topvrouwen zich staande in crisistijd? Deze twee leden van de raad van bestuur van KPN delen hun persoonlijke ervaring met en visie op vrouwelijk leiderschap: “Er ontstaat nu ineens een gelijke omgeving voor mannen en vrouwen. Daarmee wordt mannelijk en vrouwelijk potentieel gelijkwaardig. En dat biedt kansen.”

Continue Reading