Categorie: Diversiteit

Loonkloof tussen vrouwen en mannen is in Nederland groter dan in veel andere EU-landen

Op 10 november is het European Equal Pay Day. Uit onderzoek is gebleken dat de loonkloof tussen vrouwen en mannen is in Nederland groter dan in veel andere EU-landen. Nederlandse vrouwen verdienden gemiddeld 14,7 procent per uur minder dan mannen. Daarmee is het verschil in ons land groter dan gemiddeld in de EU (14,1 procent).

FINT.nu zet zich in om meer diversiteit en gelijkheid op de werkvloer voor elkaar te krijgen. Neem contact met ons op om te horen hoe we dat doen.
www.fint.nu

 

lees hier het hele artikel op NU.nl 

lees ook dit artikel op MT.nl

#equalpayday #diversiteit #topvrouwen #FINT.nu #salaris #loonkloof

Nieuw-Zeeland krijgt meest inclusieve parlement ooit

Wat een mijlpaal! Het nieuwe parlement van premier  van Nieuw-Zeeland wordt het meest inclusieve parlement ooit. In Nieuw-Zeeland weten ze al dat de optimale samenstelling van een team de belangrijkste voorwaarde is voor succes op de lange termijn! Het kán echt, als we ons inzetten, dan kunnen we dit in Nederland ook bereiken. Laten we onszelf uitdagen en verder kijken naar de mensen die verschillend zijn en wat ze te bieden hebben.  sorteert hier al op voor door het werving- en selectieproces biasfree te maken. Neem contact met ons op zodat we hier alles over kunnen vertellen.

lees hier het hele artikel op Nu.nl

Zo kunnen we het vergroten van de diversiteit op de werkvloer versnellen

De wil is er: steeds meer Nederlandse (AEX-)bedrijven hebben aandacht voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Maar het vergroten ervan gaat langzaam. Want ook al lijkt de man-vrouwverhouding wel steeds beter te worden, op het gebied van culturele diversiteit schieten veel bedrijven nog tekort. Goed moment om hier vandaag, op DIVERSITY DAY, uitgebreid bij stil te staan.

We hebben nog een lange weg te gaan

Dat we nog een lange weg te gaan hebben, blijkt wel uit diverse recente onderzoeken op het gebied van diversiteit en inclusie. Zo blijkt uit onderzoek van Intermediair en de Nationale Vacaturebank dat het merendeel van de werknemers weleens discriminatie heeft ervaren op het werk of tijdens het sollicitatieproces. Zij voelen zich onder meer gediscrimineerd vanwege afkomst, leeftijd en geslacht. Niettemin voert een meerderheid van de werkgevers geen diversiteitsbeleid en ontbreken plannen hiervoor. En uit onderzoek van het FD onder twintig AEX-bedrijven blijkt dat, hoewel ze het allemaal hun ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ vinden om te streven naar diversiteit, er maar drie bedrijven zijn die zeggen dat ze ook echt ‘veel diverser’ zijn geworden.

Structureel probleem

Discriminatie op de werkvloer en tijdens het sollicitatieproces is nog altijd een groot probleem. In dezelfde onderzoeken geeft 55 procent van de werknemers aan ooit te zijn gediscrimineerd tijdens het sollicitatieproces. Onder de werkloze respondenten is dit 85 procent. Het grootste aantal respondenten geeft aan te zijn gediscrimineerd vanwege leeftijd (53 procent). 27 procent voelde zich gediscrimineerd vanwege afkomst en ook discriminatie op basis van geslacht komt regelmatig voor: 18 procent heeft dit meegemaakt.

Het is dan ook goed dat afgelopen zomer een wetsvoorstel is aangenomen waarbij werkgevers moeten aantonen wat ze aan diversiteit doen, maar de meeste werkgevers lijken hier weinig in te zien. 58 procent geeft aan dat de organisatie geen doelstellingen of beleid heeft op dit gebied en zegt dit ook niet nodig te vinden. Bij 51 procent van de werkgevers wordt diversiteit in de selectie en werving van sollicitanten niet als criterium gehanteerd.

Omarmen

Er is er dus nog veel werk aan de winkel. Bedrijven moeten zichzelf uitdagen om verder te kijken. Ze moeten durven kijken naar mensen die niet in de mal passen. Want juist als mensen heel verschillend zijn, hebben zij veel te bieden. En dan hebben we het natuurlijk niet alleen over de mix man/vrouw, ook culturele diversiteit, inclusie en de juiste (soft) skills en persoonlijkheid zijn steeds belangrijker om de ideale mix in teams te vormen en daarmee een organisatie succesvol te maken. Meer diversiteit in de board leidt tot meer innovatie in het bedrijf. Dit onderschrijft onder anderen McKinsey hier.

‘Biasfree’ wervings- en selectieproces

De optimale samenstelling van een team is de belangrijkste voorwaarde voor succes op lange termijn; daarmee is het mogelijk om doelen te vertalen naar mijlpalen. Bij FINT.nu focussen wij daarom niet enkel op het vinden van de meest talentvolle vrouwen, maar geven wij allereerst kritisch en consulterend advies over het plaatje van de ‘ideale kandidaat’ en de sollicitatieprocedure. Anoniem solliciteren is bijvoorbeeld een van de middelen waarmee discriminatie tijdens de selectie en werving van personeel kan worden teruggedrongen. Bij FINT.nu doorlopen we dit proces met een bijzondere methode waarmee het wervings- en selectieproces ‘biasfree’ (onbevooroordeeld) wordt doorlopen.

Dit doen we met behulp van high-end marktanalyse en datasearchtechniek. Aan de hand van het biasfree profiel en met behulp van deze technieken brengen wij zowel de markt als het aantal geschikte kandidaten in kaart. Vervolgens maken we het zelfs mogelijk om dit aantal uit te breiden en potentiële kandidaten doelgericht te benaderen. Kandidaten die aan het ‘biasfree’ profiel voldoen, bereid zijn om de volgende stap in hun carrière te zetten én volgens ons de juiste personen zijn om het bedrijf naar the next level te brengen, worden gepresenteerd. Op deze wijze hopen we ons steentje bij te dragen aan een meer diverse werkvloer en bestuurskamer.

De goede kant op

We zijn er nog niet, maar we gaan gelukkig wel de goede kant op. Uit de jaarlijkse ‘Female Board Index’, die begin september verscheen, bleek dat het aandeel vrouwen in de rvc groeide van 27% naar 30%. En in de recent gepresenteerde MT Next Leadership 50 van 2020 zijn vrouwelijke leiders in de meerderheid en krijgt de lijst eindelijk ook wat meer kleur. Dat lijkt enerzijds een logisch gevolg van het enorme aanbod aan vrouwelijk talent: al vele jaren leveren de beste opleidingsinstituten van Nederland bijvoorbeeld minstens evenveel vrouwen af als mannen. Anderzijds begint de grotere aandacht die bedrijven hebben voor diversiteit en de ontwikkeling van leiderschapstalent vruchten af te werpen. Maar er zijn ook nog steeds beursgenoteerde bedrijven met volledig mannelijke rvc’s. En in de raden van bestuur ligt dat aantal met 12% een stuk lager.

En daar moet aankomend jaar nu maar eens echt verandering in komen.

Wie helpt ons mee om de doorstroming van vrouwen naar de bestuurskamer te versnellen?

Werknemers ervaren discriminatie, maar werkgevers vinden diversiteitsbeleid niet nodig

Vorige maand werd een wetsvoorstel aangenomen waarbij werkgevers moeten aantonen wat ze aan diversiteit doen, maar de meeste werkgevers lijken hier weinig in te zien. 58 procent geeft aan dat de organisatie geen doelstellingen of beleid heeft op het gebied van diversiteit en zegt dit ook niet nodig te vinden. Bij 51 procent van de werkgevers wordt diversiteit in de selectie en werving van sollicitanten niet als criterium gehanteerd.

Anoniem solliciteren is één van de middelen waarmee discriminatie tijdens de selectie en werving van personeel kan worden teruggedrongen. Werkgevers vinden dat ze de belangrijkste schakel zijn in het verminderen van discriminatie in het sollicitatieproces.

Maar hoe doe je dat?

FINT heeft een methode gevonden waarmee het werving en selectie proces ‘biasfree’ (onbevooroordeeld) wordt doorlopen. Meer weten hierover? Stuur ons een DM en dan vertellen we je graag over onze methode.

info@fint.nu

www.fint.nu

Lees hier het hele artikel

Stap voor stap naar meer inclusie

‘Het gebeurt in elke branche of organisatie waar heel lang één groep dominant is geweest – als er bijna alleen maar mannen hebben gewerkt of alleen maar vrouwen of alleen maar witte mensen. Als er dan iemand met een andere achtergrond binnenkomt, dan past dat vaak niet. De hele organisatie en cultuur zijn op één groep toegesneden. Als daar een eenling binnenkomt, dan is de kans dat van alles wordt aangepast niet zo groot. Dus verdwijnen mensen weer.’ Aldus Sjiera de Vries, lector sociale innovatie aan hogeschool Windesheim.

Een meer diverse organisatie heeft een hoger bedrijfsresultaat, betere producten en diensten, tevredener medewerkers, betere bedrijfsresultaten en een positieve uitstraling naar de omgeving.

Wat kunnen bedrijven en organisaties doen om de monocultuur te doorbreken?

Wij kijken graag met je mee hoe dit te doorbreken. www.fint.nu

Lees hier het artikel.

Het aandeel vrouwen in bestuurlijke functies in ziekenhuizen afgelopen jaren gestegen

Onderzoek op basis van de Hospital Leadership Monitor 2020 heeft uitgewezen dat het aandeel vrouwen in bestuurlijke functies in ziekenhuizen de afgelopen jaren gestegen is. Volgens Leonique Niessen, de opsteller van het rapport, “ leidt een divers bestuur ertoe dat er niet alleen naar financiële resultaten wordt gekeken, maar ook naar de menselijke maat in de organisatie”.

Lees hier het hele artikel

Onderzoek bevestigt: deeltijdwerk houdt vrouwen weg van de top

Vrouwen stromen minder vaak door naar topfuncties omdat zij vaker in deeltijd werken en minder overwerken. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau na onderzoek. Werknemers die voltijds werken en overuren draaien, hebben meer kans op leidinggevende functies en topbanen.

Het is voor het eerst dat over een lange periode is onderzocht waarom vrouwen in het bedrijfsleven in mindere mate dan mannen doorstromen naar leidinggevende functies. Arbeidsduur en overwerk hangen volgens de onderzoekers het sterkst samen met een lagere kans voor vrouwen om door te stromen. Voor topfuncties geldt dat nog sterker dan voor lagere leidinggevende functies.

Willen vrouwen en bedrijven dat meer vrouwen naar de top doorstromen, dan valt met name bij jonge vrouwen – relatief vaak deeltijdwerkers – veel te winnen. De onderzoekers raden bedrijven aan om het gesprek over deeltijdwerken met hun werknemers aan te gaan. In zo’n gesprek kunnen vrouwen duidelijk maken waarom ze voor deeltijd hebben gekozen en wat hun wensen en ambities zijn.

Daarnaast moeten bedrijven bij zichzelf nagaan of fulltime werken per se nodig is voor leidinggevende functies. Door overwerken en voltijds werken impliciet een vereiste te maken om carrière te maken, veronderstellen werkgevers dat de werknemer geen zorgtaken of een privéleven heeft. Dat is niet meer van deze tijd, vinden de onderzoekers.

Beter hadden we het niet kunnen verwoorden. Het is tijd dat zaken gaan veranderen. Vrouwen moeten meer kansen krijgen om door te stromen naar de top.

Wil je meer weten over het onderzoek? Lees dan vooral het complete artikel op NOS.nl

Beperkte zichtbaarheid van vrouwen zorgwekkend

Net als topvrouwen.nl-voorzitter Marguerite Soeteman-Reijnen baart de beperkte zichtbaarheid van vrouwen mij – zeker nu – extra zorgen. Miljoenen vrouwen houden Nederland overeind, maar we zien ze nog te weinig vertegenwoordigd in crisismanagementteams, of we het nu hebben over politiek of bedrijfsleven. En daar moet nu maar eens ECHT verandering in komen.

Continue Reading