Bedrijven halen vrijwillig streefcijfer: ruim 25% vrouwen in de top